وقتی از جمهوری اسلامی ذیل عنوان #جمهوری_کشتار صحبت می‌کنیم، این صرفا یک برچسب غُلوآمیز برای تبلغ علیه این رژیم نیست.

این یک واقعیت است.

همچنان که قبلا هم نوشتیم کرونا سیمای ویروسی جمهوری اسلامی ست که با میانجی به ظاهر موجه پزشکی “مردم” (این خطرناک‌ترین نیروها برای حاکمیت) را می‌کشد و دست آخر به سبب شدت کشته‌ها، از خیر پول درآوردن از جنازه‌ها گذشته و حاضر شده تا قبر مجانی دراختیارشان قرار دهد.

جمهوری اسلامی، آب و زمین را نابود کرد تا گورستان‌هایش را آباد کند.

امروز در برابر وقاحتی که اعلام می‌کند “برای هر تهرانی یک قبر مجانی درنظر گرفته شده است” باید گفت:

قتل مجانی
قبر مجانی
مرگ بر رهبر جانی

#هر_تهرانی_یک_قبر_مجانی
#جمهوری_کشتار
#قبرستان_آباد

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)