“ملت چرا نشستی؟ منجی خود تو هستی”  (یکی از شعارهای امروز مردم در تهران)

مرگ جمهوری اسلامی فرا رسیده است.

 

پس از یازده شب خیزش و رویارویی شجاعانه مردم تشنه خوزستان با نیروهای سرکوبگر، پس از پیوستن لرستان به حمایت از خوزستان، پس از ورود شجاعانه آذربایجان به میدان اعتراضات و خیزش غرورانگیز تبریز صدای مرگ بر دیکتاتور امروز دوشنبه چهارم مرداد از تهران برخاسته است.

به این صدا بپیوندیم و دامنه اعتراضات را به هر طریقی که می توانیم گسترش دهیم.

فقط با گسترش دامنه اعتراضات ضد دیکتاتوری و فراگیر و سراسری شدن آن است که می توان سرنیزه ها را در هم شکست و راه پیشروی های بزرگ تر را گشود.

تجمعات اعتراضی «خودجوش» ابزار گسترش دامنه اعتراضات مردم

▪️هم راه کارگران: تجمع اعتراضی امروز تهران که به شکل خودجوش از مقابل پاساژ علاالدین به بهانه قطع برق شروع شد چنانچه خبرها نشان می دهد به سرعت گسترش یافته است.

▪️این تجمع به خاطر آن که از پیش فراخوان داده نشده بود نیروهای ضد شورش را غافلگیر کرده و مجال نداده است که از قبل به شکل گسترده در محل تجمع حاضر شده و به زور ضرب و شتم و ارعاب و بازداشت ها مانع شکل گیری هسته اولیه اعتراض شوند.

▪️درجه نارضایتی مردم چنان انفجار آمیز است که هر جرقه ای می تواند به حریقی بزرگ تبدیل شود و هر حرکت خودجوشی می تواند بستر گسترش دامنه اعتراض مردم را فراهم سازد. حالا پس از مهندسی انتخابات اخیر مردم می دانند و اعلام کرده اند که دقیقا چه چیزی را نمی خواهند و بنابراین روشن است که راههای اعلام جمعی این نخواستن و تحمیل اراده خود به حاکمیتی که به زور کشتن تشنگان و بستن اینترنت و قطع آب و برق و نظامی و امنیتی کردن اعتراضات و محاصره شهرها می خواهد بماند مساله محوری وضعیت کنونی است.

▪️فراخوان های اعتراضی مطالباتی و حرکت های خودجوش در امتداد هم می توانند به گسترش اعتراضات کمک کنند و ابزاری برای عبور از وضعیت فعلی و سراسری شدن اعتراضات باشند. هر چه تعداد فراخوان های اعتراضی برای روزهای خاص اعتراض از سوی گروههای مختلف مطالبه گر افزایش یابد سرانه تخصیص نیرو برای حفظ امنیت و جلوگیری از جاری شدن سیل به بهانه آن تجمات فشار بیشتری بر نیروهای سرکوبگر وارد می کند و آنان را فرسوده تر می کند.

▪️حرکت های خودجوش مثل اعتراض امروز تهران نیز شکلی از اعتراض است که می تواند در فراگیری دامنه اعتراضات موثر باشد. البته اعتراضات صرفا از نظر نیروهای سرکوب حاکمیت و به خاطر عدم سازماندهی مقابله جویانه پیشین جنبه خودجوش دارد. عملا گروههای کوچکی از مطالبه گران می توانند زدن جرقه چنین اعتراضاتی را در مناطق پرتردد سازماندهی نمایند.

▪️یکی از وظایف مبرم هسته های محلات در شرایط کنونی بررسی، امکان سنجی و اقدام در جهت شکل دادن به حرکت های اعتراضی «خودجوش» و پراکندن شعله های اعتراض در مناطق مختلف است. پیوند خوزستان، لرستان، آذربایجان و تهران، نوید بخش سراسری شدن اعتراضات به موازات گسترش اعتراضات کارگری و مطالباتی لایه های مختلف اردوی کار است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)