– سیاسی خاوران -ایجاد هرگونه توهم به دولت روحانی برای بهبود ولو جزئی وضعیت کارگران، آنان را در حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن نگاه می دارد و مانند سم کشنده است.ایجاد هرگونه توهم به دولت روحانی برای بهبود ولو جزئی وضعیت کارگران، آنان را در حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن نگاه می دارد و مانند سم کشنده است.
پیام:ایجاد هرگونه توهم به دولت روحانی برای بهبود ولو جزئی وضعیت کارگران، آنان را در حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن نگاه می دارد و مانند سم کشنده است. ادامه­ بحران جهانی سرمایه داری چشم انداز برون رفت از بحران اقتصادی، برای دولت حسن روحانی را نیز تیره و تار کرده است. روحانی می خواهد از مسیر عادی سازی و بهبود مناسبات با غرب و پیروی از الگوی اقصاد بازار آزاد بر بحران و آشفتگی اقتصادی ایران غلبه کند. با شکست نئولیبرالیسم در سطح جهان برنامه و این نوع «راه حل ها از اعتبار ساقط شده اند.در تونس و مصر که روابطشان هم با غرب به اصطلاح حسنه بود، اجرای همین برنامه های نئولیبرالی و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی، کارگران و مردم را به شورش توده­ای کشاند. در واقع همان شرایط و زمینه های عینی که در کشورهای منطقه زمینه ساز خیزش های انقلابی شد، زمینه های یک طغیان زیر و روکننده اجتماعی علیه رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران را فراهم آورده است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com