مافوق رئیس جمهور، فقیه اعلم است!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره ۴۶)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۳)تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه»].

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

«بعضی آقایان و انتقادات بعضی دیگر که به نظر آقایان رسیده که در این پیش نویس قدرت زیادی به رئیس جمهور داده شده. شاید از نظر عموم همینطوری است منهای نظر قانون اسلام. قانون اسلام همانطوری که اشاره شد قدرت را دست اعلم و بصیر به اوضاع جهان می سپارد. بنابر این قدرت مافوق رئیس جمهور فقیه اعلم است و او باید ناظر بر امور و دولت ها باشد. مثل زمان ما اگر قانون اساسی هم داشتیم باز همین بود. وقتی مملکت در معرض خطر قرار می گیرد،فقیه اعلم به عنوان وظیفه الهی حاکمیت الهی عنوان می کند و به عنوان فرمانده کل قوا در عرض  ۱۲ ساعت بلکه کمتر غائله را از بین می برد. در زمان ریاست جمهوری هم قانون اساسی باید برای ففیه اعلم در هر دوره تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ثابت باشد و به آن عمل کند… وقتی حاکمیت برای یک فقیه عادل و بصیر به اوضاع جهان در قانون اساسی ثابت شد، در هرمورد می تواند این کار را بکند و حقوق مظلومبن را از حلقوم ظالمین و ستمگران بیرون بکشد. بنابراین با حفظ این قسمت که حاکم فقیه اعلم و بصیر به اوضاع جهان است و مافوق همه قوا است فکر می کنم بقیه پیشنهادات  یا انتقادات حل خواهد شد».

 [ضیایی نیا،سید عبدالله. نماینده استان گیلان.  کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۸ جلسه سوم،  ۲۹مرداد ۱۳۵۸].

ادامه دارد

۳ مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)