در راس قوه مجریه امام است و تعبیر دیکتاتور غلط است

 ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (۴۵)

[فصل دوم(۲)  تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه».]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

«حاکمیت را طبق اصول اسلامی و حکم را از خداوند می دانیم و این حاکمیت را خداوند به بشر داده است. به همین دلیل است که مردم ما را انتخاب می کنند و یا عده ای را با وکالت امام یا مستقیما از طرف خداوند و فقیه  به دنبال  ولایت عامه و به عنوان قوه مجریه انتخاب می کنند… حاکمیت در قسمت مقننه را می گذاریم قسمتی در دست مردم باشد و حاکمیت در قسمت مجریه را که امام برای خودش نگهداشته است و همان چیزی است که ما به دنبال رسول و اولی الامر که همان ولایت فقیه است و فقیه در این قانون از اصول مهم است و ما مساله ولایت را به یکی از دو صورت که عملی باشد به دنبالش باشیم و الا با مختصر انحرافی، انحراف بسیار بزرگی از اصول اسلامی خواهد شد. و به دنبال آن مسائل امت به خطر خواهد افتاد… در راس قوه مجریه امام است و تعبیر دیکتاتور غلط است که مطابق مصالح مشخص خودش دیکته می کتد و کسی که به نیابت از خداوند این کار می کند دیکتاتور نیست،  پس اشکالی وجود ندارد».

[خامنه ای، سید محمد؛کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۴جلسه  سوم،۲۹مرداد ۱۳۵۸].

 

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

ادامه دارد

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)