ریاست سه قوه حق مسلم ماست!

ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است (شماره ۴۴  )

 فصل دوم( ۱) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه».تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

«اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسئولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه را دارد. یعنی ریاست جمهوری، فرماندهی کل قوا، نخست وزیری، ریاست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احکام اسلامی که مظاهر فتوا و قضاوت است. تصدی این مناصب در اسلام در مذهب حقه جعفری، حق مسلم فقیه جامع الشرایط تقلید است. که روشن به مسائل روز باشد یا خود ایشان متصدی این امور باید باشند و یا نماینده ای که قابلیت تصدی هر امری را داشته باشد، انتصاب نماید. مخصوصا درجه اجتهاد و سایر شرایط تقلید در اشخاصی که از طرف آن مرجع اعلام برای تصدی ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست وزرا تعیین می شود، باید معتبر باشد… پیشنهاد شورای نگهبان قانون اساسی به این ترتیبی که تدوین شده،«ضرره اکثر من نفعه»! ضررش بیشتر از نفعش است. و به اصلی که در قانون اساسی سابق در موضوع بودن پنج نفر از علمای طراز اول در مجلس شورای ملی است، چنانچه اضافه شود که یکی از علمای طراز اول  رئیس مجلس شورای ملی باشد، خیلی بهتر از تشکیل این شورای نگهبان است که در این پیش نویس نوشته شده است».

[حیدری،عبدالرحمان.نماینده لرستان. کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۲جلسه  سوم،۲۹مرداد ۱۳۵۸]

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

ادامه دارد

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

۳۰ تیر ۱۴۰۰

t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)