اعتراضات خیابانی و دور جدید اعتصاب در بخشهای مختلف هفت تپه نیز آغاز شده است!

پیروزی از آن ماست!

مدتی پیش تر کارگران بخش دفع آفات در نیشکر هفت تپه اعتصاب خود را شروع و در ادامه دیگر بخشهای هفت تپه نیز به اعتصاب پیوستند.

اهم مطالبات کارگران‌ به قرار زیر است:

– پرداخت حقوق معوق کارگران
– بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی شده
– تمدید قرارداد تمام همکاران از جمله کارگران بخش دفع افات
– خروج فوری اسد بیگی از شرکت و دریافت کامل مزد های عقب افتاده.
– پروسه کامل خلع ید از بخش خصوصی.

_ واکسیناسیون

✔️ کارگران هفت تپه در کنار دیگر کارگران در بخش های مختلف کار و تولید از کارگران پروژه ای و پیمانی تا دیگر مراکز کار و کارگاهی و کارخانه ها در مناطق مختلف که دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده و محل کار را ترک کرده اند پشتیبانی و حمایت می کنند.

هم سرنوشتان؛

طبقه میلیونی ما در حال تدارک و خود سازماندهی است و خوشبختانه هر روز بیشتر از گذشته دارد متحد تر می شود و در راستای کسب مطالبات کامل خود، از پای نخواهند نشست.

فراموش نکنید که زمین به لرزه افتاده است، کارگران پوتین های خود را بسته اند، نیروی کار محکمتر و منسجم تر مارش خود را سر داده است، قدرت متحد ما تمام سرنیزه ها را شکست خواهد داد.

طبقه ما ، طبقه کارگر هر اندازه که بیشتر و بیشتر متحد و متشکل شود، چنان فضای سرکوب را در هم خواهد کوبید که دیگر خودفروختگان، اعتصاب شکنان، نفوذی ها ، شوراهای اسلامی کار ها، خانه کارگری ها و دیگر نهاد های دست ساخت و وابسته به دستگاه و نیروهای امنیتی و نظامی نمیتوانند این توفان براه افتاده را کند و یا متوقف کنند.

✊پیروزی ما در گرو اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر ما کارگران و مزدبگیران است.

ما در کنار اعتصابات و اعتراضات کارگری، از خروش خیابانی فرودستان و مردمی که به شرایط بد معیشتی ، بی آبی و بی برقی و نبود دیگر امکانات مورد نیاز زندگی به ستوه آمده و دست به اعتراضات خیابانی زده اند و می رود که این اعتراضات وسیعی تر و گسترده شود ، هم صدا هستیم چرا که ما خود اعتراض هستیم، چرا که ما تنها در محیط کار مورد استثمار ، تبعیض و بی حقوقی قرار نداریم ،بلکه در محل زیست هم با هزاران مشکل حل نشده، با تبعیض و نابرابری ها دست و پنجه نرم می کنیم.

هم سرنوشتان؛
از همین حالا باید متشکل شد، در محل کار در محل زندگی، در کوچه و خیابان باید تشکل های مستقل خود را به نیروی خود ایجاد کنیم، باید شورای همکاری محلات و محل کار را ایجاد کرد، راهی نمانده است خود باید بر سرنوشت خود حاکم شویم. پیروزی از آن ماست!

 

 

جمعه ۲۵/تیر/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

⭐️ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

syndica.hafttape@gmail.com

صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه 

http://t.me/syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

@hafttape7 توئیتر

آدرس صفحه اینستاگرام 👇👇👇
سندیکای کارگران هفت تپه
Http://Instagram.com/syndicahafttpe

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)