علیه زندگی برده واری که آخوند دزد و مفت خور برایمان ایجاد کرده

🔥از فردا در سراسر کشور بصورت آتش به اختیار عمل میکنیم

⏱تعین مکان و زمان با خود ما مردم

قدم اول شب یا روز اول مسدود کردن خیابان ها با آتش زدن لاستیک سپس ترک محل تا فراخوان بعدی

منفعل نباشید🗣

لطفا دست به دست کنید تا همه مطلع شوند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)