مردم شوش دانیال جاده ترانزیتی را تصرف کردن و همه کامیون ها متوقف شده اند. مردم همه شهر را به کنترل در آورده اند.

خیابان‌ها در خروش معترضان

معترضان در شوش در سومین روز از قیام‌شان، گرفتن سرنوشتشان را در دستان خویش تمرین می‌کنند و به پیش ‌می‌روند.

در سومین روز #قیام_تشنگان ، لحظه‌ی شیرین سوژگی یافتن رهایی‌بخش انسان فرودست‌شده‌ در #جمهوری_کشتار با قد کشیدن شعله‌هایی که معترضین برای اعلام خشم و پیشروی برافروخته‌اند پرافتخار قد می‌کشد و به سوی فردا بالا‌ می‌رود.

در حالی که نیروهای سرکوب از شهرهای مختلف به سمت شوش سرازیر می‌شوند، جاده‌ی ترانزیتی شوش به تصرف مردم درآمده و همه‌ی کامیون‌ها متوقف شدند. جوانان شوش خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند.

خوزستان اکنون مرکز اعتصاب و تجمع علیه وضعیت موجود است: بخش قابل توجهی از مراکز اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی کشور در خوزستان است و فریاد علیه بی‌آبی، بی‌برقی و ظلم و تبعیض نیز به طور مداوم از خوزستان به گوش می‌رسد.

#قیام_تشنگان
#جمهوری_بحران
#آبان_ادامه_دارد
#آب_مثل_آبان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)