طناب دار مدال افتخار ماست؛ پاسخ زندانیان به درخواست توبه نامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)