نشریه پرچم خاورمیانه چاپ تهران – ۳۱ شهریور ۱۳۴۹
میزان اعتبار ویزای ایرانیها در دنیا …

اعتبار ویزای ایران تنها یک طرف قضیه است ، اینکه اتباع دیگر کشور ها هم برای ورود به ایران نیاز به روادید دارند یا خیر طرف دیگر ماجراست که از بسیاری جهات ، مهمتر از اصل اول یعنی اعتبار پاسپورت است،چرا که باز بودن دروازه های ایران و آشتی بودن با دنیا باعث حضور توریست و افزایش در آمد حاصل از صنعت توریسم خواهد شد که ایران بیش از ٣۴ سال از این صنعت کمترین بهره را باوجود امکانات بسیار برده است . دلیل ان هم بر همگان روشن است . امیدواریم که ایران در آینده از هر دو جهت اعتبار ویزا و آشتی با جهان و جذب توریست بهتر شود.که مستلزم حرکت های سیاسی مثبت خواهد بود. حرکت در جهت افزایش آزادی های فردی و مدنی ، افزایش امنیت ، مصالحه با دنیا و … دقیقا عکس ان چیزی که اکنون است .

عکس از : http://friendfeed.com/imperialstate/0a71f173/31-1349

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)