۲۹ روز از اعتصاب غذای آرش می گذرد و کماکان بی خبری از وضعیت او ادامه دارد . دو سه روز پیش روزنه های امیدی آمد اما باز وضعیت دوباره به حالت اول خود یعنی بی خبری بازگشت . آرش از آخرین باری که دیده شده است قبل از منتقل شدن به بند ۲۰۹ اوین بوده است که این خود به این معنی است که وی از تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۹۰ تا کنون در سلول انفرادی است و کسی از وی هیچ خبری ندارد .
متاسفانه آرش صادقی به خاطر مسائلی که در حمله ماموران لباس شخصی به منزل پدری وی با مرگ مادرش همراه شد از طرف خانواده در اوایل نیز طرد شده بود اما فعالان حقوق بشر و دانشجویی و همین طور سیاسی با پگیری ها و انتشار اخبار سعی بر این داشتن تا سرنوشت آرش مثل سعید زینالی نشود اما متاسفانه بی خبری از وضعیت آرش باعث سردرگمی تمام فعالان منتقد شده است تا جایی که خبر از مرگ آرش دهن به دهن چرخید و این باعث عکس العمل ماموران اطلاعات شد و وکیل سابق ارش آقای طباطبایی خبر از زنده بودن آرش را به رسانه ها داد اما باز خود این خبر صحت وثقم آن مشخص نیست و نمی توان به آن اکتفا کرد .
متاسفانه زندانیان منتقد نظام هرزگاهی که اتفاقی بیافتد در تیتر رسانه ها قرار می گیرند و بعد از آن تا مدت ها خبراو در رسانه ها گم می شود ولی این بار بایستی با تغییر در کار خود و فعالیت و حمایت همه جانبه ی فعالان حوزه های حقوق بشر و سیاست سعی بر فشار روز افزون بر حکومت ایران داشته باشند تا خبر زنده بودن آرش رسما منتشر شود .
متاسفانه این روند اخبار سالیان سال است که متداول بوده و بسیاری از زندانیان گمنام مورد اذیت و آزار حکومت قرار گرفته اند و باعث به وجود آمدن هزینه های سنگینی شده است که در آخرین مورد آن می توان به مرگ افشین اسانلو در زندان اشاره کرد امیدوارم که سرنوشت آرش و آرش ها این گونه نشود و از این به بعد شاهد فشارهای بیشتر فعالان باشیم .
آرش بنا به اطلاعات رسیده امروز در ۲۹ روز اعتصاب خود و بی خبری است پس می بایست با حمایت خود مانع از به وقوع پیوستن اتفاق ناگوار دیگری باشیم .لذا دوستان فعال در هر عرصه ای چه حقوق بشر ، سیاسی ، مدنی ، روزنامه نگار، وبلاگ نویس بایستی با تمام وجود به حمایت های خود ادامه دهند تا بتوان اخبار صحیح را از مقامات حکومت ایران دریافت کنیم و این مستلزم تلاش بیشتر ماست پس فارغ از هر گونه امید های واهی چون با آمدن روحانی برای تلطیف شدن فضای ایران می بایست بیشتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهیم تا حکومت سعی نکند با این فضای به وجود آمده مانع از انتشار نقض های صورت گرفته توسط خود بشود .
آرش و آرش ها به کمک همه ی ما نیاز دارند پس تنهایشان نگذاریم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)