سوال مهم از جامعه علمی کشور: آیا فلات ایران از آستانه تحمل عبور کرده؟

ناصر کرمی کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به این که,

“حتی با وجود خشکسالی شدید سال جاری، این حجم از خشکیدن رودخانه های پرآب و دائمی، موج های شدید گرما و اخبار مرگ و میر زیستمندان در عرصه های طبیعی بی سابقه و غافلگیر کننده بوده”,

از جامعه علمی کشور پرسیده:

“آیا می توان گفت از پس چند دهه خشکسالی و خشکاندن تعمدی سرانجام فلات ایران از آستانه تحمل عبور کرده و وارد دورانی از قهقرای تصاعدی و فزاینده منابع و عرصه های طبیعی شده است که می تواند چشم انداز ایران را به سرعت دگرگون کند؟”

به این فرض فکر کنیم و به دنبال پاسخ این سوال باشیم.
این مهمترین مسئله ایران است.

#خشکیدگی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)