قوه ی نگهبان!

(ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۴۰

پیش نویس ارائه شده قانون اساسی بیش از آن که بیانگر خواست واقعی و اراده حقیقی ملت مسلمان ایران باشد،نمایانگر نوعی روابط حقوقی برپایه سیستم قوانین غربی است. و لذا قبل از اینکه اثبات کننده اصول حکومت اسلامی باشد، بیان کننده شکلی از یک جمهوری غربی با گرایشات اسلامی است. همچون قانون اساسی قبلی که در اصل یک قانون کپیه شده از غرب با چاشنی اسلامی بود که عوارض مصیبت بار آنرا ملت ما با تمامی وجود تجربه نمود.

حکومت اکثریت، مربوط به دوران تشتت بر افکار و عقاید است! و لذا داروی درد مللی است که از نوعی مکتب و ایدئولوژی منسجم و مسئولیت آفرین که اراده ملت  به آن استناد گردد برخوردار نیستند. حال  آنکه ملت ما به یُمن پیروزی او در انقلاب  عظیمش بود که از قوانین و حدود و حقوقی برخوردار است که پس از پاسخگویی، به تمامی مشکلات و نیازهایش برخواهد آمد.

حکومت اسلامی در غیبت امام(ع) بر ولایت و زعامت فقیه جامع الشرایط است و در غیر این صورت حکومت،حکومت اسلامی نخواهد بود… مگر آنکه رئیس جمهور همان فقیه جامع الشرایط باشد که در پیش نویس  ذکری از این مساله  بیان نیامده است…

اصول پیشنهادی:

فصل اول، اصول کلی:

اصل ۲- نظام جمهوری اسلامی حکومت الله، و حدود آن حدودی است که خداوند بوسیله قوانین اسلام مشخص نموده است. این قوانین متخذ از متون اصیل اسلامی  به تشخیص اعلم مجتهدین جامع الشرایط  و یا به تشخیص قوه نگهبان می باشد.

فصل سوم، قوای ممکلت:

اصل ۱۲-  قوای مملکت ناشی از مکتب اسلام بوده  و به ۴ قوه  به ترتیب زیر  تقسیم می گردد: قوه ممیزه. قوه قضائیه. قوه مجریه. قوه نگهبان

فصل هفتم، قوه مجریه:

اصل ۷۵- قوه نگهبانی وظفیه دارد فرد یا افراد باصلاحیت را  ظرف مدت معینی  انتخاب نموده و آن ها را به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری به ملت شریف ایران معرفی نماید و ملت با رای اکثریت خود یکی از افراد معرفی شده را به عنوان رئیس جمهوری  انتخاب نماید.

فصل نهم، قوه نگهبانی:[شورای نگهبان]:

قوه نگهبانی حافظ آزادی و نگهبان اصول مکتب اسلام و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و ناظر بر تداوم اجرای قوانین و احکام اسلام در کلیه سطوح اجرایی مملکت و انطباق آن ها با اوضاع روز جهانی و مصالح مملکتی و مسئول استقلال فرهنگ و انسجام اعتقاد ملت ایران شناخته می شود.

[سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(بیانیه شماره ۱۴). نظرخواهی درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ ]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۲ تیر۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)