تصویر دردناک از یک خانواده پناهجوی کُرد

این تصویر مهری نبی زاده است که بر دوش همسرش جان باخت.

مهری نبی زاده ۲۷ ساله و اهل سردشت در مسیر رفتن به کشور یونان در اثر سکته قلبی ناشی از خستگی روز دوشنبه ۲۴ خرداد جانباخت.
مهری نبی زاده به همراه همسر و دو دختر ۴ و ۷ ساله اش در مسیر خشکی مرز میان ترکیه و یونان قصد داشتند که خود را به مرزهای یونان برسانند که بدلیل مسافت طولانی و خستگی ناشی از پیاده روی دچار سکته قلبی شده و جان سپرد.

درخواست کمک همسر مهری نبی زادە از مردم و نهاد و سازمانها مردمی برای فرستادن جنازە مهری بە کردستان
#kolbarnews
@kolbarnews

پناهجویی جرم نیست، پناهجویی حق بنیادین بشر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)