به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین الملل به مقامات جمهوری اسلامی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی نامه بنویسید و از آنها بخواهید که:
حبیب و وحید افکاری را آزاد کنند.

کنشگری شما جهان را تغییر می دهد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)