سلام   

من آوا آموزشگر مسایل مرتبط با جنسیت و سکشوالیته به کودکان و نوجوانان هستم. ما در این سایت به آموزش و آگاهی رسانی درباره مسائل مرتبط با جنسیت و سکشوالیته به کودکان، نوجوانان  و بزرگسالان  در ارتباط با آنها می‌پدرازیم و برای آموزش بچه‌ها از کتاب‌های داستان مناسب با گروه‌های سنی مختلف استفاده می‌کنیم.  

در این ویدیو که برای والدین و بزرگسالان تهیه شده ،ما راجع به “زمان مناسب برای شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسیت و سکشوالیته برای کوکان” صحبت می کنیم.  

فراموش نکنیم که شرط لازم برای آموزش درست به کودکان،اول آگاهی و درک  خود ما بزرگسالان نسبت به اون موضوعه

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)