رکورد تورم بیش از ۵۰ درصد است

تورمی که اکنون بر کشور حکمفرماست طی ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. رکورد تورم در ایران رقم ۵۰ درصد را رد کرده است.

خبر از سوی عضو مجلس نظام؛ احسان خاندوزی در توئیتر منتشر شد که اعلام کردد «به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند».

توئیت ادامه داشت وقتی خاندوزی نوشت «ایران فقط در سال‌‌های اشغال (دوران جنگ جهانی) شاهد تورم بالای ۵۰ درصد بوده است». [تورم در ایران امان مردم را بریده است]

صنعت «مهندسی»

به آمار و ارقام از جمله رکورد تورم در ایران، در نظام ولایت فقیه همواره باید به دیده شک نگریست. «مهندسی» که در گذشته به آن دروغ و پنهانکاری می‌گفتند در ایران تبدیل به یک صنعت شده است.

صنعتی که همه ابعاد امور کشوری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و… را در بر می‌گیرد تا افکار عمومی در پشت پرده اسرار نظام خیمه بزنند و راهی به حقایق امور پیدا نکنند.

البته هر از گاهی در سر گردنه‌ای یا در فراکش شعله‌های جنگ تنازع برای بقا، اخباری به بیرون از دایره درونی نظام درز می‌کند که خود به تنهایی نشان از عمق فاجعه می‌دهد.

هر چند به همین اخبار نیز باید به دیده شک نگریست چون افلاس و ورشکستگی‌ای که بر نظام اقتصادی کشور حکمفرماست، خارج از توان محاسبه‌گران به نظر می‌رسد از جمله در زمینه رکورد تورم در ایران.

عمق فاجعه را اما شهروند ایرانی به خصوص در دهک‌های پایین جامعه درک می‌‌کند، و شاید بهتر است بگویم دیگر درک نمی‌کند چرا که سوز سرمای استخوان‌سوز تورم، دیگر دهک‌های پایین جامعه را بی‌حس کرده و فقط زنده‌اند.

تنها سخن از ارقام و آمار اقتصادی نیست، هر رقم، سرنوشتی صدهزاران و میلیون‌ها نفر را رقم می‌زند وقتی که اعلام می‌گردد رکورد تورم در ایران عدد ۵۰ را رد کرده و در ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بانک مرکزی ۲.۵ سال است نرخ تورم را اعلام نمی‌کند

برای تدقیق و وثوق به بانک مرکزی حکومت ایران مراجعه می‌‌کنیم، بیش از ۲ سال است بانک مرکزی حکومت، بفرموده گزارش نرخ تورم را تولید می‌کند اما به صورت عمومی منتشر نمی‌کند.

بهانه‌تراشی و توجیه بانک مرکزی برای عدم انتشار گزارش نرخ تورم از بیش از ۲ سال پیش این است که چون مرکز آمار ایران نرخ تورم را منتشر می‌کند بانک مرکزی این کار را انجام نمی‌دهد تا دوگانگی پیش نیاید.

شایان ذکر است نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی و در سالیان پیش از آن، انتشار می‌یافت همواره بیشتر از رقمی بود که مرکز آمار ایران منتشر می‌کرد.

این روندی بود که در دهه‌های پیش همواره شاهد آن بودیم. در بیش از ۲ سال اخیر به دلیل افزایش اختلاف نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترجیح داده آمار خود را منتشر نکند.

به عبارت دیگر دلیل عدم اعلام گزارش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی نه محرک و عامل اقتصادی است بلکه در این بین عامل سیاسی حرف نخست را بر کرسی می‌نشاند.

عامل اصلی برای عدم انتشار گزارش نرخ تورم

به این معنا که وقتی آمار نرخ تورم واقعی که در بانک مرکزی محاسبه می‌شود بسیار بیشتر از آن چیزی است که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، ترس حکومت از فوران خشم مردمی و هجوم ارتش گرسنگان به کف خیابان‌‌ها، مانع از انتشار آن می‌شود.

نباید فراموش کرد که دلیل این امر می‌تواند نمایش انتخابات پیش روی نظام باشد که یک ماه بیشتر به آن نمانده است.

از دیدگاه سران سیاسی و اقتصادی نظام، اعلام رسمی گزارش رکورد تورم در ایران می‌تواند به عنوان عاملی کاهنده در شرکت مردم در انتخابات تلقی شود. [تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران]

هر چند که این محاسبه از سوی سران حکومت ایران درست است اما برای بکارگیری این ترفند دیگر کمی دیر شده است.

مردم ایران با یا بدون انتشار گزارش نرخ تورم، تاثیر نرخ تورم را در زندگی خود به طور ملموسی؛ روزمره یا بهتر است بگویم ساعت‌مره تجربه کرده و می‌کنند.

اقشار مختلف مردم با فریادهای اعتراضی خود در ماه‌های و هفته‌های اخیر شعارهایی داده‌اند که بر این امر صحه می‌گذارد؛ «ما دیگه رای نمی‌دیم، بس که دروغ شنیدیم».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)