مستندی تاریخی در چهار بخش, از کتابی با همین عنوان از نویسندهء سوئدی “اِسوِن لیندکویست”.
اثری از فیملساز برجسته “راول پک”, کارگردان فیلم “مارکس جوان”.
سفری بصری در طول زمان ، سفری به تاریکترین لحضات و دوران در تمدن بشریت.
کارگردان از طریق شخصی نمودن روایت (و درونی کردن پرسشواره ها) تلاش می کند در ساخت زداییِ چگونگیِ شکل گرفتن تاریخ, و فرایند های تحریف تاریخ.
روایتی تاریخی, جغرافیایی از استثمار و نسل کشی های ۶۰۰ ساله استعمار اروپایی (از آمریکا تا آفریقا) و تأثیر آن بر جهان امروز, از منظری ضد نژاد پرستی و ضد سفید برتری.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)