غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد؛ اشخاص برای تفکر خودشان حکومت نکنند!

(ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!)شماره ۱۶

الان رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است. و فقط مانده که احکام هم احکام اسلامی بشود… درحکومت اسلامی اسلام و قانون اسلام حکومت کند. اشخاص برای خودشان و بفکر خودشان حکومت نکنند. ما می خواهیم احکام اسلام در همه جاجریان پیدا کند… در اسلام حکومت، حکومت قانون است. حتی حکومت رسول الله و حکومت امیرالمومنین حکومت قانون است. یعنی قانون خدا آن ها را تعیین کرده است. آن ها به حکومت قانون واجب الاطاعه هستند. پس حکم از آن قانون خدا است. و قانون خدا حکومت می کند و در مملکت اسلامی باید خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد. اگر رئیس جمهوردر مملکت اسلامی وجود پیدا بکند این اسلام است که او را رئیس جمهور می کند. قانون خداست که حکمرماست.

[خمینی در دیدار با جمعی از اعضای پاسداران قرچک ورامین روزنامه جمهوری اسلامی ۵ تیر ۱۳۵۸]

*نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نبایدحادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 t.me/shourimohammad

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)