حمله مهندسی اجتماعی یکی از حمله‌های سایبری رایج است.  به دلیل اینکه نیروی انسانی در برابر خرابکار یا هکر قرار می‌گیرد، و نه ماشین، راه‌ها و روش‌های متنوعی را بکار می‌گیرند تا به هدف خود برسند، در تمام این روش‌ها از آسیب‌پذیری‌های انسان‌ها استفاده می‌کنند. در این اینفوگرافیک از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک به چند تمرین برای اجتناب از مهندسی اجتماعی اشاره می‌کنیم.

برای دیدن اینفوگرافی با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک چند تمرین باری اجتناب از مهندسی اجتماعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)