“اگر افشین سهراب زاده به ایران دیپورت شود اعدام می گردد، جلوی این جنایت را بگیرید”.

به هر زبانی که مسلط هستید، در هر کشوری که زندگی می کنید، این پیام کوتاه را بنویسید و بفرستید:

“اگر افشین سهراب زاده به ایران دیپورت شود اعدام می گردد، جلوی این جنایت را بگیرید”.

امروز سفارخانه ها و مراکز اداری ترکیه در سراسر جهان را، ایمل و فاکس باران کنید.

ساعت ده و شش دقیقه امروز به وقت آلمان، افشین از زندان با همسرش تماس گرفته است، مسئول همان مکانی که افشین در آن زندانی است به او اعلام کرده است که امروز شما را به کمپِ “وان” ویا کمپ دیگری منتقل خواهیم کرد, (کمپهای سر مرز ایران). این خبر آژیر خطر دیپورت افشین را به صدا در آورده است. هر انسان شریف و منصفی، به هر شیوه ای که برایش مقدور و امکان پذیر است, و هر کاری که از دستش بر می آید تمنا دارم دریغ نکنید و نگذارید این دیپورت و این جنایت روی دهد.

به هر زبانی که مسلط هستید، در هر کشوری که زندگی می کنید، این پیام کوتاه را بنویسید و بفرستید: “اگر افشین سهراب زاده به ایران دیپورت شود اعدام می گردد، جلوی این جنایت را بگیرید”. امروز سفارخانه ها و مراکز اداری ترکیه در سراسر جهان را، ایمل و فاکس باران کنید.

تیغِ چرخِ روزگار چنان تیز است که حتی بعضی از وکلا محق بودن قوانین را انکار می نمایند. وکیل افشین اعتراضی که می بایست هفتۀ گذشته به دادگاه می کرد، دیشب گفته است که این اعتراض را هنوز به دادگاه از طرف او ارائه نشده است.

 

کمیتۀ انتگراسیون پناهندگان

محمدامین کمانگر

۱۲آوریل ۲۰۲۱

********************

گفتگوی بهنام ابراهیم زاده با فرشته تاج میری همسر #افشین_سهراب_زاده پناهنده در ترکیه که در خطر دیپورت به ایران قرار گرفته

اخرین خبر تا این لحظه.
افشین را به کمپ مولا(موغلا) در نزدیکی انتالیا انتقال داده اند. اورا به درکنارزندانیان داعشی وخطرناک قرارداده اند

#نه_به_دیپورت_افشین_سهراب_زاده

کودکان کار و خیابان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)