“فدراسیون حمایت از پناهجویان ایرانی – شاخە کانادا” ضمن ارتباط و رایزنی با نمایندگان عمدتا ایرانی پارلمان کانادا و انتقال مشکلات پناهجویان ایرانی مستقر در ترکیه تصمیم گرفته است تا وضعیت پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه را با ارائه فرمی از مشخصات و شرح حال،طی یک نامه به اطلاع نمایندگان مجلس و دولت کانادا برساند که در جهت بازاسکان این پناهجویان در سهمیه امسال خود توجه بیشتری به این دسته از پناهجویان داشته باشند و در مورد بازاسکان آنان ضمن بررسی وضعیت مستقیما تصمیم بگیرند.

لذا جهت ثبت و پر کردن این فرم می توانید

۱.بە گروە تلگرامی فدراسیون پناهجویان ایرانی بەآدرس زیر بپیوندید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

http://t.me/joinchat/BnVbjBiU8YxNClwRZh8t2A

۲.جهت دریافت رمز ورود بە سایت همبستگی پناهجویان و پرکردن فرم از ساعت چهار عصر می‌توانید به اینجانب پیام داده و یا از طریق ایدی‌های دیگر قرار داده شده در گروه مذکور رمز را دریافت و فرم مورد نظر را پر کنید.

مدت ارسال ;حداکثر تا سه هفته

Telegram

http://t.me/joinchat/BnVbjBiU8YxNClwRZh8t2A

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی _واحد ترکیه
.

آن‌ها بی‌وطن‌تر از آنند
که وطن را از ما بدزدند.
سینه‌ی آن‌ها
سرزمینِ پوکه‌های سوخته‌ است،
قلب‌های ما اما
وطنِ همدیگر است.

ادمین ها:

@tanaz_lali
@NedaSedigh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)