قانون اساسی باید در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند!
(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره ششم
با تجربه ۴ ماه اخیر، برای تثبیت سیستم سیاسی کشور باید فورا قانون اساسی تصویب شود تا کارها روی روال قطعی بیفتد. قانون اساسی را انقلاب می نویسد. ضوابط انقلاب (اسلام، جمهوری،آزادی، استقلال) تعیین کننده قانون اساسی ایران است. امروز افرادی می گویند باید مجلس موسسان وجود داشته باشد که صاحب نظران نظر بدهند، در صورتی که همین صاحب نظران که مورد نظر این افراد هستند، قبل از انقلاب وارد عمل و بحث نشدند… ممکن است مثل صدر مشروطیت مجلس اول قانون اساسی را هم تصویب کند، قانون اساسی باید امکان رشد انسان را با حداکثر تامین کند.و منعکس کننده اصولی باشد که ملهم از انقلاب است… ما انسان را مثل نظام شاهنشاهی در رابطه با قدرت و یا مثل دمکراسی غربی انسان را در رابطه با انسان تعریف نمی کنیم. ما انسان را در رابطه با خدا تعریف می کنیم… قانون معجزه نمی کند، قانون اساسی باید در راه رشد جامعه مانعی ایجاد نکند و در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند.
[بنی صدر، ابوالحسن،اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران،رونامه جمهوری اسلامی،۲۶خرداد۱۳۵۸]
این مجموعه داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
محمد شوری ( نویسنده و روزنامه نگار )
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)