براساس گزارشی از یکی از فعالین حقوق بشر در مشهد در زندان مرکزی بیرجند زندانیان نسبت به کمبود غذا و نان اعتراض کردند هاشمی جنایتکار رئیس زندان در پاسخ به اعتراض زندانیان گفته است که برای تعبیه دوربینهای مداربسته در زندان دو میلیارد تومان هزینه شده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)