فایل صوتی گفتگو را می توانید از این لینک  بشنوید.

آیا گروههای سیاسی و شخصیت‌های اپوزیسیون که معترض به سیاست های سختگیرانه و شرایط غیر عادلانه انتخابات از رای دادن امتناع کردند و یا آنرا تحریم کردند، در داوری اشتباه کرده بودند؟ آیا اپوزیسون باید در ترسیم استراتژی انتخاباتی خود تجدید نظر کند؟

آیا گروههای سیاسی و شخصیت های اپوزیسون که معترض به به سیاست های سختگیرانه و شرایط غیر عادلانه انتخابات از رای دادن امتناع کردند و یا آنرا تحریم کردند، در داوری اشتباه کرده بودند؟ آیا اپوزیسون باید در ترسیم استراتژی انتخاباتی خود تجدید نظر کند؟

سرانجام انتخاباتی که تقریباً همه مفسران در ایران و جهان آنرا با واژه شگفت انگیز توصیف کردند، در همان دور اول به نتیجه رسید و حسن روحانی، کاندیدائی که کوشید خود را از بقیه نامزد های انتخاباتی نسبت به بیت رهبری فاصله دارتر نشان دهد، به پاسداران نسبت به فعالیت های اقتصادی هشدار دهد و بویژه از اعتدال در

مراودات بین المللی سخن بگوید، پاداش خود را با بیش از هژده میلیون رای از مردم گرفت.
براستی چرا مسئولانی که در ماههای اخیر بارها به “مهندسی انتخابات” خود می بالیدند، به چنین سکوت و انفعالی متوسل شدند؟
چگونه رای های مردم اینگونه امانت دارانه خوانده و شمرده شد؟

آیا گروههای سیاسی و شخصیت‌های اپوزیسیون که معترض به سیاست های سختگیرانه و شرایط غیر عادلانه انتخابات از رای دادن امتناع کردند و یا آنرا تحریم کردند، در داوری اشتباه کرده بودند؟ آیا اپوزیسون باید در ترسیم استراتژی انتخاباتی خود تجدید نظر کند؟
در میز گرد رادیوئی این هفته، با دعوت از آقایان علی کشتگر فعال سیاسی مقیم پاریس، مهرداد درویش پور جامعه شناس و فعال سیاسی مقیم سوئد، و مراد ویسی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پراگ، می کوشیم درباره علل و پیامدهای انتخابات در ایران گفتگو کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)