🛑اطلاعیه
 
اعتراضات سراسری و وسیع علیه تبعید زندانیان سیاسی
 
در طول هفته های اخیر شاهد تبعید تعدادی از زندانیان سیاسی به زندانهای مختلف بوده ایم. به دست و پای سپیده قلیان و آتنا دائمی دستبند و پابند زدند؛ سپیده را به زندان بوشهر و آتنا را به زندان لاکان رشت تبعید کردند. گلرخ ایرایی را چندی پیش به زندان آمل، مریم اکبری منفرد را به زندان سمنان، اسماعیل عبدی را به قزل حصار کرج و کسری نوری را به زندان عادل آباد شیراز تبعید کردند. زینب جلالیان را در طول یکسال اخیر به زندانهای مختلف تبعید کردند. در ماههای اخیر شاهد تبعید تعدادی از زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ، زندان کچویی و زندان قوچان بوده ایم. 
 
رژیم سالیان زیادیست که زندانیان سیاسی را به زندانهای مختلفی که عمدتا زندانیان با جرائم عادی در آن نگهداری میشوند تبعید کرده است. این اقدام هدفمند همیشه از سوی رژیم به عنوان روشی برای فشار بیشتر بر زندانی و به خطر انداختن امنیت جانی زندانی، جدا کردن زندانیان شناخته شده از همدیگر و شکنجه روانی زندانیان سیاسی و خانواده هایشان اعمال شده است. 
 
در طول دو سال اخیر ما شاهد تبعید تعدادی هرچه بیشتری از زندانیان سیاسی بوده ایم. این اقدام رژیم کاملا هدفمند و سیستماتیک بوده و زنگ خطری است که باید با اعتراضات هر چه وسیعتر جواب بگیرد. 
 
تبعید و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی وحشت رژیم را نشان میدهد. رژیم به خیال واهی خود میخواهد با تبعید و فشار بر زندانیان و خانواده ها صدای اعتراض را خاموش کند؛ اما حتی خود رژیم نیز میداند زندانیان سیاسی سمبل اعتراض در جامعه میباشند و اعتراضشان خاموش شدنی نیست. 
 
تلاش مذبوحانه رژیم نه تنها بیجواب نمانده بلکه با اعتراض زندانیان و خانواده هایشان روبرو شده است. خانواده های دادخواه در این سال نو با برپایی سفره هفت سین در مقابل زندانها و بر مزار فرزندانشان و با دادن پیام نوروزی اعلام کرده اند که صدای فرزندشان هستند و فریاد دادخواهی را هر چه رساتر فریاد میزنند. زندانیان سیاسی تبعید شده نیز ساکت نمانده اند. سپیده قلیان در پیامش از قصاوت قوه قضائیه سخن میگوید و آتنا دائمی اعلام میکند ” فریاد من بر سر شماها همچنان بلند است”. ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین، فشافویه و شیراز دست به اعتصاب غذا زده اند. 
هجده تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامه ای به پرونده سازی و تبعید زندانیان اعتراض کرده اند. 
در این رابطه همچنین شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و کانون صنفی فرهنگیان گیلان و نیز عفو بین المللی فشار بر روی اسماعیل عبدی و زندانیان را محکوم کرده و خواستار آزادی اسماعیل عبدی شده اند.
 
پیام زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به مردم فراخوان به اعتراض سراسری علیه تبعیدها و برای آزادی زندانیان سیاسی است. 
 
ما از شما مردم آزادیخواه و مدافعان آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکنیم تا با اعتراضات وسیع، تجمع در مقابل زندانها و در مقابل دفاتر رسمی رژیم، تبعید و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی را محکوم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شویم. 
 
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 
۲۲ مارس ۲۰۲۱ برابر با دوم فروردین 
 
برنامه نوروزی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 
 
لینکهای تماس : 
Facebook:
Facebook/IranZendaniSiasi
Telegram: ‏‌‎@cfppi
Instagram: @cfppi 
Twitter: @IranCfppi 
Email:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)