در ایران سال نو است اما مشکلات همچنان پابرجاست، کارگران ایران چیزی برای جشن گرفتن ندارند!

سازمان های سندیکایی سوئدی که در پلاتفرم سندیکایی همکاری می کنند  فعالانه  وضعیت معلمان، بازنشستگان، رانندگان اتوبوسرانی، پرستاران و کارگران در ایران را پیگیری کرده اند.

 این پیگیری موجب افزایش توجه افکار بین المللی و اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران  شده است.

شرایط معیشتی برای مردم همچنان و بشدت  وخیم شده است. سیستم تعیین حداقل دستمزد کارایی ندارد و نمایندگان مستقل و آزاد سندیکایی کارگری اجازه دخالت در آن را ندارند. حداقل دستمزد تعیین شده  یک سوم خط فقر است. رژیم امکانات منابع مالی صندوق سیستم بازنشستگی را مورد استفاده خود قرار داده.

امری که در عدم تطبیق حقوق بازنشستگی با سطح  تورم در جامعه  نقش دارد

خصوصی سازی های جاری، سوء استفاده از قدرت، رشوه و فساد در صنایع دولتی و سیستم آموزشی باعث اخلال در روند تولید در حوزه های مختلف در جامعه و افزایش بیکاری

بخصوص  در شرکت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی هپکو و شرکت فولاد اهواز شده اند. این مسئله در بدتر شدن شرایط کار معلمان و دستمزدهای ناچیز آنان نقش داشته که خود موجب کاهش امکان و دسترسی دانش آموزان به آموزش مناسب شده است. 

گروههای مختلف در جامعه که از بدتر شدن اوضاع شدیدتر آسیب دیده اند، نظیر معلمان و کارگران، با خواست تغییر و افزایش سطح معیشت و زندگی به همکاری های مشترکی روی آورده اند. کارگران خواهان حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل و حق تصمیم گیری برای تعیین دستمزدها و امنیت شغلی هستند. بازنشستگان خواهان انطباق سطح زندگی بر اساس سطح تورم و حق تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده از منابع مالی صندوق بازنشستگی هستند.

اعتراضات اخیر عمدتا در مورد عدم و یا تعویق دستمزدها؛ شرایط نامناسب کار و عدم امنیت شغلی بوده است. کسانی که به شرایط جاری زندگی اعتراض می کنند دستگیر شده و به  اتهام ” توطئه جهت برهم زدن امنیت ملی” متهم شده، در بازجویی ها مورد شکنجه قرار گرفته و به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند. مجازات های قرون وسطایی مانند شلاق نیز اغلب  بکار برده  میشود.

آیت الله خامنه ای، ۱۱مارس۲۰۲۱، در نطقی اظهار کرد که “ما مسئله ای با  به اصلاح دگراندیشان نداریم ،اما اندیشه آنها نباید دشمنی باشد “. معنی این حرف این است که فعالین کارگری اتحادیه ای، معلمان و بازنشستگان  می توانند بدون خطر تلافی جویی فعالیت کنند.  

اما در واقع رژیم آنها را مجازات میکند وقتی که آنها برای تغییر در حوزه های خود پافشاری     می کنند

هم اکنون از جمله وکیل نسرین ستوده، دبیر کانون صنفی معلمان اسماعیل عبدی، فعال کارگری جعفر عظیم زاده، راننده اتوبوس حسن سعیدی و تعداد بسیار زیادی با حکم های طویل المدت در زندان بسر می برند. تعداد زیادی از این ها به حکم شلاق نیز محکوم شده اند. 

 ۲۰ مارس آغاز سال نو در ایران است. معمولا در این روز آیت الله خامنه ای عفو عمومی و یا کاهش مدت حبس برای تعدادی از زندانیان میدهد. رهبران کارگری شامل این حکم نمیشوند. 

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد از دولت و بویژه وزیر امور خارجه سوئد، آن لینده، میخواهد که بطور رسمی نقض صریح حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری زندانی در ایران شود. 

 درخواست پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-  ایران:

آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی
تصویب و اجرای مقاوله نامه های حقوق بشر سازمان ملل، مقاوله نامه۲٣ و مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار
سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت، تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند. 

 

سعید تقوی

مسئول پروژه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران

سازمان مرکزی کارگران سوئد، ال او

سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد

اتحادیه فلز سوئد

اتحادیه کمونال (شهرداریها)

آستکهلم ١٨ مارس ٢٠٢١

 

      رونوشت به:

آن لینده، وزیر خارجه سوئد 

سفارت سوئد در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)