ترس از متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ در قامت لرزان حکومت ایران

در روزهای اخیر رسانه‌‌های جناحین حکومت ایران از ترس حکومت از متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ پرده بر می‌دارند؟ ماهیت این ترس چیست؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که «صبح صادق»، نشریه ارگان معاونت سیاسی سپاه پاسداران در روز ۱۷ اسفند در مطلبی تحت عنوان «نسل z و آینده ایران!» به بررسی ویژگی و خصلت متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ پرداخت.

«صبح صادق» نوشت «بررسی برخی کنش‌های شاخص این نسل به ویژه در فضای مجازی به خوبی نشان می‌دهد حکمرانی بر این نسل به راحتی نسل‌های قبل نخواهد بود؛ چرا که این نسل بر خلاف نسل‌های قبل از خود، عمدتا طبعی معترض نسبت به وضع موجود دارند….»

«صبح صادق» افزود «بی‌توجهی به این نسل، زمینه را برای تبدیل‌شدن بخشی از این نسل به یک تهدید جدی علیه نظامات فرهنگی و حتی سیاسی…» کشور فراهم کرده و ادامه داد این نسل «مشکلات خود را ناشی از تصمیمات نسل‌های پیشین می‌داند لذا به سرعت در مسیر اخذ تصمیمات جدید حرکت می‌کند که این مسئله می‌تواند به خوبی مورد سوء استفاده دشمنان سیاسی و فرهنگی» حکومت قرار گیرد.

«صبح صادق» در پایان انگشت بر روی تهدیدی گذاشت که ولایت فقیه در آن از سلطه کامل برخوردار نیست؛ فضای مجازی و ادامه داد «بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان»، «در فضای مجازی»،  که «ماهیتا مخالف انقلاب اسلامی» است «حضور دارند»، به این ترتیب «صبح صادق»، «بخش قابل توجهی از» نوجوانان و جوانان این نسل را «در دست دشمن» ارزیابی می‌کند که «باید تدبیری برای رفع و مقابله با تهدید پیش‌رو» اندیشید.

چند نکته پیرامون تبیین سپاه پاسداران در مورد نسل جدید

در تبیین «صبح صادق» از این نسل و شرایط آنها، چند نکته قابل توجه است؛

اول آنکه تصریح می‌شود نوجوانان و جوانان نسل جدید، نسلی شورشی‌ هستند که ولایت فقیه را برنمی‌تابند و در پی تغییر آن هستند.

نکته دوم؛ آنکه حکومت نمی‌تواند بر آنان سلطه‌گری و حاکمیت خود را اعمال کند.

سوم آنکه؛ در مقابل ظلم ولایت فقیه «طبعی معترض» دارند.

چهارم آنکه؛ تهدیدی  جدی برای آینده حکومت ولایت فقیه هستند.

پنجم آنکه؛ این نسل به طور بالقوه می‌توانند در جبهه آنچه حکومت «دشمن» خود می‌نامد قرار بگیرند؛ البته این سخن را می‌توان به نوعی مصداق فعالیت‌های نوجوانان و جوانان کانون‌های شورشی در سال‌های اخیر نیز دانست.

ششم آنکه؛ بر خلاف فضای عمومی جامعه که ولایت فقیه با دیکتاتوری نظامی پلیسی آن را احاطه کرده، این نوجوانان و جوانان در بستر فضای مجازی و همگام با نوجوانان و جوانان دیگر کشورها، در حال رشد و کسب ارزش‌های جهانشمولی هستند که آن را برای جامعه ایران می‌خواهند.

و بالاخره هفتم اینکه «صبح صادق» اذعان می‌دارد حکومت نمی‌تواند به رغم بسیج گسترده نیرویی، امکاناتی و مالی، فضای مجازی را به کنترل خود در بیاورد و از آن وحشت دارد.

احساس ترس حکومت

واهمه و ترس، حس درستی است که از این پارامترها به بدنه سپاه پاسداران تا راس و تا سران حکومت ولایت فقیه منتقل می‌شود چون تمامی این عوامل در تحلیل نهایی در راستای نفی حکومت ولایت فقیه ارزیابی می‌شوند.

اما این پایان ماجرا نبود و نیست، به فاصله کمتر از ۱۰ روز، در ۲۶ اسفند روزنامه جهان صنعت در مطلبی تحت عنوان «آیا نسل سوم انقلاب طبیعتی معترض دارند» از سویی در واکنش و از سویی در هم‌کنشی با نشریه سپاه پاسداران به تبیین و تحلیل این دو نسل پرداخت.

جهان صنعت این سوال را خطاب به «صبح صادق» طرح کرد که چرا «به واکاوی علل و اسباب شرایط نسل سوم نپرداخته و هیچ‌گاه نگفته وضعیت جاری پیرامون نسل سوم معلول چه شرایطی است؟»

همچنین جهان صنعت سوالات دیگری را بر روی دایره می‌ریزد که قابل توجه است و آن اینکه «چرا شناساندن شرایط جاری نسل سوم در وقت حاضر، آسیب‌شناسی و مورد توجه قرار گرفته و حتی رسانه‌ای شده است؟» و اینکه «آیا هدف دیگری از آسیب‌شناسی و رسانه‌ای‌شدن این وضعیت در کار است و سرانجام تحلیل دیرهنگام آسیب‌شناسانه» این وضعیت چیست؟

در پاسخ به برخی از این سوالات، جهان صنعت اذعان می‌دارد که «روندهای جاری بر شرایط نسل سوم معلول دلایل دیگری نیز هست و آن چیزی جز انفعال ما در پاسخ‌دادن به نیاز‌های نسل سوم نیست» و می‌افزاید این نسل «همواره در حال ساختارشکنی‌…» است.

چند نکته دیگر

در تبیین جهان صنعت نیز نکات حائز اهمیتی برای بیننده بی‌طرف وجود دارد؛

اول آنکه؛ معترف می‌شود «به واکاوی علل و اسباب شرایط نسل سوم» هیچ گاه پرداخته نشده یعنی ماهیت حکومت ولایت فقیه و کارکرد و عملکرد آن.

دوم آنکه؛ ویژگی نسل نوجوان و جوان کشور را معلولی از شرایط کنونی کشور، یعنی اختناق موجود در کشور می‌داند.

سوم آنکه؛ برهه‌ای که این تهدید از جانب این دو رسانه دو جناح به ظاهر متقابل حکومت رسانه‌ای شده و به آن پرداخته می‌شود در زمانی صورت می‌گیرد که به اذعان سران حکومت سن افراد شرکت‌کننده در قیام‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به زیر سن ۲۰ سال رسیده است.

چهارم آنکه؛ حکومت ولایت فقیه نه تنها در قبال نیازهای این نسل منفعل بوده بلکه به عبارت بهتر نیازهای آنها را سرکوب کرده است.

پنجم آنکه؛ متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ از نظر حکومت ولایت فقیه نسلی به روشنی ساختارشکن هستند.

علل و ترس نهایی

در نهایت امر باید یک نکته اساسی دیگر را در نظر داشت و آن اینکه آنچه توسط این دو رسانه حکومت مورد نقد و بررسی قرار گرفته، یعنی بررسی اعتراض نسل جدید جوان و نوجوان ایرانی، در حالی مورد تبیین و تحلیل قرار می‌گیرد که ابدا کمترین اشاره‌ای به علل این اعتراض و یا به عبارت دیگر هدف این اعتراض، یعنی حکومت ولایت فقیه و ساختار، کارکرد، ماهیت، عملکرد و… آن نمی‌شود.

این گونه بررسی و تبیین از جانب این دو رسانه از دو جناح حکومت، این حسن را دارد که می‌خواهند نتیجه عملکرد حکومت را در بیش از ۴ دهه بر ایران و مردم ایران و به ویژه بر نسل جوان مورد اشاره، پنهان نگاه داشته و اصطلاحا موضوع را به صورت انتزاعی و فقط از جنبه خصلت‌های این نسل‌ها مورد بررسی قرار دهند.

در حالی که پر واضح است بخشی عمده‌ای از این ویژگی اعتراضی نوجوانان و جوانان متولدین این دو دهه، حاصل بلافصل عملکرد حکومت ولایت فقیه در طول عمرش بوده و هست.

حالا مرگ حکومت ولایت فقیه در زمانی فرا می‌رسد که سران آن به پرسش‌های جدید نسل جدید پاسخ‌‌های قدیمی می‌دهند؛ این یک قانون سرسخت و عام است.

فعالیت این نوجوانان و جوانان در اعتراضات سالیان اخیر، در جشن چهارشنبه سوری و از سوی دیگر در فعالیت کانون‌های شورشی برخاسته از این نسل، نمودهایی از این نسل شورشی‌ست که پشت صحنه ترس واقعی حکومت از آنهاست.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)