ممکن است روزی در میان خبر‌های افشای اطلاعات و داده‌های وب‌سایت‌ها و سرویس‌های مختلف، متوجه شوید که داده‌های شما نیز افشا شده‌اند. دچار وحشت می‌شوید که چه اطلاعاتی منتشر شده، در چه سطحی، و باید چه کاری انجام دهید! اگر داده‌های شما در یک افشای داده منتشر شده باشد، احتمال اینکه قربانی سرقت هویت هم شوید وجود دارد.

اقداماتی که بعد از افشای داده انجام می‌دهید، اغلب به سازمان یا شرکتی که نشت داده در آن رخ داده و همچنین نوع اطلاعات افشا شده مربوط است. برای مثال اگر داده‌‌های یک مرکز سلامتی افشا شود، اطلاعات حساس و مهمی از تاریخچه بیماری‌ها و سلامتی کاربران بدست عموم می‌رسد. اگر اطلاعات کاربران یک بانک افشا شود، اطلاعات حساس و مهمی از حساب پس‌انداز و کارت اعتباری کاربران منتشر می‌شود که این هم خطر جدی‌ای برای کاربران محسوب می‌شود.

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

نشت داده چگونه رخ می‌دهد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)