تیتر را ببین..

 بابا اینا خیلی باحالند.. هنوز چند ساعتی بیش‌تر از انتخابات نگذشته.. فارس تیتر زده بود رای رهبری به رئیس جمهور آیند..

مگه رئیس جمهور آینده در نظر ایشان از سر صبح معلوم بوده؟؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)