فکر می کنید فرزندان ما که هزاران سال پس از امروز روی زمین زندگی می کنند چه شکل و شمایلی خواهند داشت؟

انسانهای نخستین و غارنشین ها تفاوت های ظاهری زیادی با ما دارند و حالا دغدغه این که انسانهایی که هزاران سال پس از ما روی زمین زندگی می کنند چه شکلی خواهند بود باعث شده تا نیکولای لم هنرمند روس که به کشیدن طرح‌های تخیلی مشهور است دست به پیش بینی شکل و قیافه انسانهای آینده بزند.

او معتقد است که شیوه زندگی انسانها در ینده باعث می شود تا تغییرات مهمی در اندامهای آنها به وجود بیاید  و البته مهمتر از آن پیشرفتهای دانشمندان در زمینه علوم ژنتیک می تواند به آنها در منطبق کردن انسانهای آینده با شرایط زندگی شان کمک کند.

 

لمن معتقد است که انسانهای آینده قوه تحلیل و ذخیره اطلاعات قویتری خواهند داشت و مغز آنها به لحاظ ابعاد رشد چشمگیری خواهد کرد.

این هنرمند برای تصویرسازی های فرضی خود از کمک‌های یک متخصص ژنتیک به نام دکتر آلان وان بهره گرفته تا بتواند تصویری دقیقتر را به مانشان دهد.

تصویر بالا انسانهای معمولی امروزی را به ما نشان می دهد. اما انسانهایی که ۲۰ هزار سال بعد از ما روی زمین زندگی می کنند سری بزرگتر از ما و پیشانی بلند خواهند داست و علاوه بر این حقله های زرد رنگی که در نقش لنز های تحلیلگر اطلاعات دور چشم آنها قرار خواهد گرفت نقشی مانند «عینک گوگلی» پیشرفته و کارآمد را بازی خواهند کرد.

۶۰ هزار سال بعد از امروز، ساکنان زمین سرهایی باز هم بزرگتر خواهند داشت، رنگ پوست آنها تغییر خواهد کرد و گودی چشم آنها ظاهرشان را از انسانهای امروزی متفاوت می کند. آنها گوشهای فوق حساس و پیشرفته ای دارند ک در کنار لنز های چشمی عجیبشان برقراری شیوه های جدیدی از ارتباط را مقدور می سازند.

انسانهایی که ۱۰۰ هزار سال بعد از ما روی زمین زندگی می کنند دیگر ظاهری کاملاً متفاوت از چیزی که امروز به عنوان انسان می شناسیم خواهند داشت. چشم های سبزی که مثل چشم های گربه می درخشد. پوستی که قابلیت انعطاف بالایی دارد و رنگ‌ عجیبی به خود گرفته و دهانی که به خاطر استفاده کمتر نسبت به سایر اجزای صورت کوچک مانده است ترکیب چهره انسانهای آینده را خواهد ساخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)