نقش نظارت محلی در تضمین انتخابات آزاد و عادلانه

 در دهه اخیر نظارت بر انتخابات‌‌ها و همه پرسی ها نقش مهمی در گذار به دموکراسی و رعایت حقوق بشر  یافته است.  در این میان، اگرچه بیشترین توجه‌ها معطوف به نظارت بین المللی است، اما اهمیت نظارت محلی نیز رو به افزایش است. نظارت محلی بر انتخابات نقش مستقیمی در حمایت از حقوق بشر و ترویج آن دارد. انتخابات آزاد،‌ سالم و عادلانه در ایران با چالشهایی زیادی روبرو است. جمهوری اسلامی سعی می‌کند که فرایند انتخابات را به اخذ رای تقلیل دهد و صندوق رای را به ابزاری نمایشی برای استمرار حکمرانی مطلقه فردی  تبدیل  کند. از همین رو تلاش برای رسیدن به انتخاباتی آزاد،‌ سالم و عادلانه نقش مهم و بی بدیلی در حق مشارکت سیاسی و سایر حقوق بنیادی بشر، چون حق آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز دارد. در این میان نقش جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری در ارتقای استانداردهای نظارت بر انتخابات و اطمینان از رعایت حداقلی استانداردهای بین المللی، حائز اهمیت است.

بنیاد عبدالرحمن برومند با توجه به اهمیت موضوع نظارت جامعه مدنی بر انتخابات، اقدام به ترجمه «دفترچه راهنما برای ناظرین محلی انتخابات» کرده است. این جزوه توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا که به صورت مستمر بر انتخابات اعضای اتحادیه اروپا نظارت می کند، تهیه شده است و شامل توصیه های اجرایی دقیق و مهمی است که توانمندی ناظرین احزاب،‌ کاندیداها و سایر ناظرین نهادهای مدنی محلی را در نظارت موثر بر انتخابات افزایش می دهد. این دفترچه راهنما مجموعه ای کامل از دستورالعمل هایی است که- کل فرآیند انتخابات را -پیش از رای گیری،‌ روز رای گیری و پس از رای گیری- شامل می‌شود و روش‌های اجرایی را برای تمامی مراحل به دست می دهد که اطلاع از آن‌ها برای فعالان مدنی در ایران مفید و شاید ضروری باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)