این روزها دائم به روزهای قبل از انتخابات ۸۸ فکر می کردم و زیر لب می گفتم: یاد باد آن روزگاران یاد باد… امروز با تماشای این فیلم که همین دیشب را حکایت می کند باید شعر دیگری زمزمه کنم: خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش/ بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر…
من به احترام شور امید که در دل مردم سرزمینم جوانه زده این شعر را می خوانم امروز…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)