مسلمانان لندن  در جواب توهین به پیامبر اسلام بیش از 110.000 جلد ترجمه قرآن و سیره ی رسولش را در میان غیر مسلمانان لندن توزیع کردند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)