کاربران عربستانی “سقوط نظام سعودی” را ترند کردند!

روز گذشته مخالفان دولت سعودی در شبکه‌های اجتماعی کارزار گسترده‌ای به راه انداخته و توانستند برای ساعاتی هشتگ “الشعب یرید اسقاط النظام السعودی” را ترند کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)