فقیری میگفت همه ی عمرمان را با مشقت گریستیم وقتی لبخند زدیم عکسی از ما گرفتند و زیرش نوشتند: پول خوشبختی نمیاره 🙂

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)