کنترل با شارژ کارت مترو

 «بنابر آنچه در دست‌گاه‌های خرید و شارژ کارت مترو تهران درج شده برای شارژ کارت مترو، وارد کردن شماره‌ملی ضروری است.».[قانون]

گفته شده  این اقدام بخاطر کنترل کرونا است!!

هرچند به نظر نمی آید اقدام فوق یک حرکت پیشگیرانه ی پزشکی  باشد و ایضا علمی!! اما چتانچه فرض را بر صحت بگیریم، عواقب و نتایج دیگری هم طبعا بدنبال خواهد داشت.

ماهیت وجودی نظام ولایت فقیه کنترل همه جانبه و  مسلط شدن به اوضاع است.

از گذاشتن وسیله ی پیچیده ی شنود در بدن حیوانات و پرندگاتی که درسطح شهر هستند مثل گربه ها و کلاغ ها، تا گذاشتن وسیله ای مشکوک به شنود و دوربین در بدنه ی درختان؛ که ضمن تکذیب آن در توجیه گفته شده برای کنترل درختان سطح شهراست!! که ما پیشتر همراه با عکس هایی از آن تحت عنوان: [درختان شنود ] یادداشتی هم در همین جا منتشر کرده ایم.

علاوه بر مشکوک بودن تراشه ی  کارت های کد ملی به رد یاب (حداقل برای افراد خاص) درخواست شماره ی کد ملی برای شارژ کارت مترو می تواند این مسائل را هم در پی داشته باشد.

 ۱- کتترل افراد خاص و بدست آوردن آدرس های محیط رفت و آمد آن ها. که در صورت تغییر آدرس محل درج شده در پرونده ی کارت ملی، به دستیابی آدرس جدید نیز کمک می کند!

 ۲-  تعداد زیادی از مردم در اعتراضات دستگیر شده اند که کد ملی همه ی آن ها را دارند. به این وسیله می توانند رفت وآمد های درون شهری (حداقل برخی از آن را) در کنترل  داشته و آمارش را بدست آورند.

 ۳- کسانی که یا به عنوان مسائل اخلاقی و یا بدحجابی و مانند آن بطور موقت بازداشت و یا برای آن ها پرونده ساخته شده. می توانند بخشی از ایاب و ذهاب آن ها را کنترل کرده و همینطور استفاده از برخی از آن ها که زمینه ی مساعد داشته باشند.. یعنی موارد خاص؛ مثل پرستو شدن!؟…

این ها تنها می تواند وجهی از این اقدام  باشد که به ذهن حطور می کند و موارد دیگری هم لابد هست که شاید به ذهن ما خطور نکرده. در هرحال الله اعلم! 

در نظام ولایت فقیه که بر پایه ی «دفع افسد به فاسد» و «غش درمعامله» و «حفظ نظام» با هر وسیله ی مشروع و نامشروع  بنا شده، این افدام را نیز می توان شارلاتانیزم دبگری دانست!

۲۱بهمن۹۹

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)