ما دانشجویان ایران، همبسته و سراسری از مبارزات شما دانشجویان و رنگین کمانی های (ال جی بی تی کیو+) ترکیه حمایت می‌کنیم

دنیا نظاره‌گر اعتراضات گسترده شما دانشجویان در ترکیه علیه دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که برای حمله به انسانیت، سکولاریسم، مدرنیسم، مدنیت و دستاوردها و حقوق انسانی شهروندان ترکیه، از هیچ عملی فروگذار نیست.

دنیا به اعتراضات پیشرو و رادیکال شما علیه حاکمیتی چشم دوخته است که از دانشجویان تا زنان و رنگین کمانی ها گرفته تا فعالین سیاسی سکولار و چپ جامعه ترکیه را “تروریست” خطاب می‌کند؛ حکومتی که رنگین‌کمانیها و فعالین مدافع حقوق آنها را در نهایت وقاحت “عامل مخرب و ویرانگر جامعه” اعلام می کند؛ دولتی که تنها ظرف چند روز از عروج اعتراضات اخیر، دهها تن از دانشجویان را بازداشت کرده و معترضین را مورد حمله نیروهای پلیس خود قرار داده است؛ دولتی که به مانند حکومتها، دولتها و جریانات سرکوبگر و ارتجاعی موجود در منطقه، رویکردش چیزی جز سرکوب و خشونت و تبعیض و محرومیت برای مردم ترکیه و منطقه نداشته و نخواهد داشت.

اما انسانیت فقط نظاره نمی کند، بلکه با مبارزات شما اعلام همبستگی می‌کند!

ما دانشجویان دانشگاه‌ها و مردم ایران هم که خود مشغول مبارزه با حاکمیتی به مراتب خشن تر و سرکوبگر تر هستیم و بسیار شدیدتر طعم سرکوب و خشونت را را تجربه کرده ایم، به اعتراضات و مبارزاتمان ادامه داده و می دهیم و اعلام میکنیم که در کنار شما ایستاده‌ایم و از اعتراضات به حق شما قاطعانه حمایت می‌کنیم.

اگر چه اعتراضات شما دانشجویان در ترکیه نقطه آغازش را در مساله مدیریت دانشگاه بغازیچی استانبول یافت که البته با بازداشت پنج دانشجو به اتهام “تمسخر اسلام” به اوج خود رسید؛ اما آن گونه که خود اردوغان به آن اذعان داشته و اعتراضات شما را با تجمعات گسترده ضد حکومتی پارک گزی در سال ۲۰۱۳ مقایسه کرد، مبارزه شما نماینده فریاد حق‌خواهی میلیونها نفر مردم ترکیه است که از سیاستهای دولت وی به تنگ آمده‌اند.

نماینده فریاد اعتراض مردمی که از اوضاع اسفناک کنونی موجود در ترکیه و خاورمیانه خسته شده‌اند و با تمام وجود زندگی آزاد، برابر، مدرن، سکولار و انسانی برای همه شهروندان را مطالبه می کنند.

زنده باد مبارزات دانشجویان و مردم در ترکیه، ایران و خاورمیانه علیه حکومتها و جریانات ارتجاعی و سرکوبگر

۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۰۹ فوریه ۲۰۲۱

– تشکل مستقل از حکومت دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
– دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه مازندران
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه‌‌های هنر تهران
– جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

برقراری ارتباط با ادمین
@isf_uni_admin

@isfahanuni97

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)