تعدادی از هنرمندان جوان به خاطر خلق آثار سانسور شده شان با مضمون اعتراضات آبان ۹۸ و گرانی بنزین توسط اطلاعات احضار، تهدید و بازجویی شده اند.

▪️اردوی کار:

در بیانیه گروهی از این هنرمندان خطاب به انجمن مجسمه سازان ایران آمده است: “دوسالانه مجسمه‌سازی تهران یک ماه پس از گشایش به دلیل فشار عده‌ای از بازدیدکنندگان منتسب به نهادهایی مشخص و نامشخص مجبور به حذف تعدادی از آثار شد و سه روز درهایش به روی بازدیدکنندگان بسته ماند.”
این بیانیه می افزاید: “متولی دوسالانه یعنی انجمن مجسمه‌سازان ایران تصمیم به بازگشایی سه روزه بدون آثار حذف شده و سپس اتمام نمایشگاه پیش از موعد مقرر کرد.”

▪️تنظیم کنندگان این بیانیه که جمعی از اهالی هنر هستند، خواستار اشتراک گذاری بیانیه از سوی مخالفان سانسور، سرکوب و حذف اندیشه و هنر و از این طریق اعلام همدلی و همراهی با آن شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)