تلویزیون برابری: گفتگوی ارش کمانگر با دو فعال کارگری: سحر صبا و عمر مینایی درباره اهمیت تجمعات سراسری بازنشستگان ایران در روز سه شنبه هفت بهمن، وضعیت کنونی جنبش کارگری و تاکتیکهای پیچیده رژیم اسلامی و نیز اهمیت تدارک برای مقابله با مصوبه هر ساله رژیم در آستانه عید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)