هک شدن موبایل یکی از تهدیدهای سایبری رو به افزایش است. دیدگاه‌هایی که در وب‌سایت کنش‌تک دریافت می‌کنیم نشان دهنده این است که کاربران دغدغه هک شدن موبایل را دارند. این ترس و دغدغه با رشد تکنولوژی و توسعه آن حتی بیشتر هم می‌شود. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که موبایل چگونه هک می‌شود و چطور می‌توانیم با آن مقابله کنیم؟

ادامه این مطلب در لینک زیر:

موبایل چگونه هک می‌شود؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)