به نظر می رسد بیان این مسئله به احتمال زیاد ناشی از انتقال خبر ناقص از موضوع یادشده به آقای جلیلی بوده است درست مانند طرح موضوع واقعه سمیرم که به کشته شدن چندین تن از هموطنانمان انجامید را به دولت اصلاحات نسبت داد در حالی که به استناد خبر خبرگزاری فارس، این واقعه مربوط به سال ۸۵ و دولت محمود احمدی نژاد است.
سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از صحبت های خود که در پاسخ به محمدرضا عارف زده شد، از نامه ای سخن گفت که در زمان وزارت دکتر مصطفی معین وزیر وقت آموزش عالی دولت اصلاحات خطاب به خاتمی نوشته و از خاتمی درخواست شده بود که با دانشجویان انجمن های مستقل اسلامی برخورد اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و حقوقی شود.

به گزارش پایگاه جامع انتخابات ایران، جلیلی در پاسخ خود به عارف مدعی شد که آن زمان دانشجویان اعتراضی آرام داشته اند، اما وقتی به نامه ای که دکتر معین به خاتمی نوشته است و هواداران خود آقای جلیلی آن را در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی پخش کرده اند، مراجعه می شود، مطالب دیگری در نامه به چشممی خورد که نشان می دهد چندان هم تجمع دانشجویان یا شده ارام نبوده و در حقیقت همه واقعیت بیان نشده است.

در این نامه اولاً به صراحت اشاره شده است که تعدادی از دانشجویان وابسته به انجمن های مستقل اسلامی به نحوه سازماندهی شده، ساختمان وزارت علوم را تا طبقه ششم اشغال و با خشونت در روند کاری وزارتخانه اختلال ایجاد کرده بودند، ثانیاً این گونه اقدامات به صورت زنجیره ای بوده و پیش از آن نیز در اقداماتی اینچنینی در مقابل درب اصلی وزارت خانه تجمع کرده و با خائن و مرتد خواندن برخی اساتید دانشگاه خواستار اعدام آنها شده بودند، ثالثاً این عده به همین بسنده نکرده و در پی آن بودند که دانشگاه ها را تعطیل کرده و به زعم خود انقلاب فرهنگی دیگری به راه اندازند و بالاخره رابعاً دکتر معین از خاتمی درخواست برخورد با دانشجویان را نکرده است بلکه صرفاً این تقاضا را داشته که ابعاد مختلف این حرکات بررسی شود.

البته به نظر می رسد بیان این مسئله به احتمال زیاد ناشی از انتقال خبر ناقص از موضوع یادشده به آقای جلیلی بوده است.

در همین حال طرح موضوع واقعه سمیرم که به کشته شدن چندین تن از هموطنانمان انجامید از سوی آقای جلیلی نیز واکنش هایی در فضای مجازی داشت زیرا برخی از منتقدان با استناد به خبری از خبرگزاری فارس این مضوع را به سال ۸۵ مربوط می دانند که در واقع مربوط به دوره آقای احمدی نژاد بوده است که هر چند این ادعا درست است اما به نظر می رسد موضوع مورد نظر اقای جلیلی به حادثه دیگری در این شهر و مربوط به سال ۸۲ بر می گردد که مربوط به دوره اصلاحات است به همین دلیلی به نظر می رسد بهتر آن بود که اقای جلیلی یا این موضوع را مطرح نمی نمود یا هر دو حادثه را یاداور می شدند که شبهه استفاده سیاسی از این واقعه که در واقع زمینه اجتماعی و امنیتی داشت نشود.  .


/m3

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)