خورشید: حقارت کاندیداهای ریاست جمهوری ایران
حقارت کاندیداهای ریاست جمهوری ایران
این برنامه های انتخاباتی به یادم میاره فیلم هایی را که بر اساس واقعیت از زندگی معتادان به مواد مخدر توسط هنرمندان انسان دوستمان ساخته میشد.معتاد بیچاره به خاطر کمی مواد به چنان حقارتی میفتاد که حاضر به شنیدن کلماتی بسیار زننده و یا تو سری و لگد خوردن و یا حتی گاهی بسیار وحشتناک تر تجاوز به همسر و یا دخترش میشد .

حال این کاندیداهای محترم!!!! چنان دلبسته به پول و قدرتند که این گونه به حقارت افتادند .

و وای بر ما ملت .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)