خامنه ای و نرمش قهرمانانه “اشتباه” او؛ تکرارش ممکن است؟

بی بی سی: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی صراحتا رد کرده و گفته که در جریان مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای اشتباه کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی گفت: “مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین‌شده هم عبور کردند.” . او همینطور بدون اشاره به نام، در پاسخی مستقیم به محمود احمدی نژاد در مورد پیشنهاد او برای کناره گیری دولت حسن روحانی، گفته این دسته از پیشنهادات “آب به آسیاب دشمن” می ریزد >>>

طرح عابد زارعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)