سه سال پیش (۶ دی ۱۳۹۶ /۲۷ دسامبر ۲۰۱۷)  #ویدا_موحد بر بالاى سکویى در خیابان انقلاب در تهران رفت و روسرى خود را به عنوان نماد حجاب اجبارى به چوب بست و از این طریق دست به اعتراض مدنى صلح آمیزى براى دستیابى به یک حق مسلم زد و اعتراض خود را به #حجاب_اجبارى نشان داد.

طرحی در همین ارتباط از هما اسکندری

شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

طرحی از هما اسکندری
شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)