متاسفانه، کرونا خیلی ها را عزا دار و مغموم وًماتم زده کرده است.

با مرگ عزیزان چطور کنار بیاییم ؟

 

مساله عزاداری و ماتم از دست دادن عزیزی ، چندان هم ساده نیست .

ممکن است واکنش های مختلفی در انسان های مختلف دیده شوند مثل : افسردگی ، احساس گناه، خشم و بی پناهی و تنهایی و احساس درماندگی که همگی أین واکنش ها ، عادی و طبیعی هم هستند و بعد أز مدتی ، بر طرف می شوند.

اما بطور کلی ، این واکنش ها با شدت و ضعف نسبی ، ۶ مرحله را برای تطابق مجدد روانی ، طَی می کنند .

١ -واکنش های تنی – روانی یا psycho- somatic

همراه با نوعی از استرس های منفی یا ( distress). مثل سردرد ، بیخوابی، سوء هاضمه و گیجی و غیره.

٢- انکار واقعه و سرگرمی و مشغولیت ذهنی با عزیز از دست رفته و باور نداشتن حادثه. مثل دست نزدن به رختخواب عزیز ازدست رفته که این عزیز باز خواهد گشت.

٣- احساس گناه و سرزنش کردن خود و قبول این که در از دست دادن این عزیز مقصر بوده است. مثلا : اگر من فلان کار را کرده بودم ، این اتفاق نمی افتاد.

۴-واکنش عصبی همراه با پرخاشگری دشمنانه نسبت به خود یا دیگری که می تواند منجر به تنفر و قهر و غیظ به خود و دیگری بشودکه ممکن است در ادامه به خودکشی و دیگر کشی هم منجر شود.

۵- عدم تواناییً به ادامه زندگی سابق ، ( شغلی- اجتماعی- روانی و…..). که یک نوع وادادگی، درماندگی و احساس بی پناهی و احساس به آخر خط رسیدن است.

۶- قبول واقعیت وًکنار آمدن با مرگ عزیز از دست رفته و بر گشت به زندگی عادی قبل از حادثه .

این پروسه ممکن است از دو ماه تا یکسال طول بکشد .

برای تطابق با وضعیت پیش آمده ، حمایت های آرام و قدم به قدم فامیل و دوستان و همدردی و همدلی با شخص داغدیده و کمک گرفتن أز متخصصین بهداشت روانی ، وً روان شناس می توانند خیلی مؤثر باشند .

برای اطلاعات بیشتر به کتاب :

Grief Counseling and Grief Therapy

اثر. ویلیام ووردن مراجعه فرمایید.

 

اشکبوس طالبی – روان شناس – مریلند، دوم دیماه ٩٩

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)