کانون نویسندگان ایران (در تبعید) برگزار می کند

 با گرامی داشت

یاد جانباختگان راه آزادی

و خاطره زنده یادان ستار لقایی و منوچهر ثابتیان

از اعضای پیشین کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

 در این مراسم اعضای کانون نویسندگان ایران (در تبعید) از کشورهای گوناگون شرکت خواهند داشت

شنبه ٨  ژوئن ۲٠۱٣  ساعت: ۱۶ تا ۲۱

ABF Norra Stor-Stockholm – SUNDBYBERG – Esplanaden 3C

تونل بان: T- Sundbyberg

 ورود برای همگان آزاد است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)