زمانی‌که دروغ به حقیقت بدل می شود، هیچ بازگشتی وجود ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)