یازده دسامبر “کارزار حمایت از نسرین ستوده” آکسیونی را به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر در برابر مراکز اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)